Köpvillkor

Personuppgifter
När du anger dina personuppgifter godkänner du att vi lagrar dem i butikens kundregister för att på bästa sätt kunna hantera dina beställningar och förfrågningar. Personuppgifterna används också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information och erbjudanden. Behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen GDPR och du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ta del av, ändra eller radera uppgifterna. När Stockholm Stories (Mörten Produktion AB, 556386-1870) inte längre har laglig grund (t ex bokföringslagen) för att behandla personuppgifterna raderas de.

Priser
Alla priser i butiken anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive 25% moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakade av ändrat inköpspris från leverantör, förändrade valutakurser, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Leverans: Köpet består av en loginuppgift till vår sajt www.cityquizquizwalks.se som skickas via SMS till det mobilnummer du har anmält vid beställningen. Leveransen är automatisk och sker normalt inom några minuter. Varan kan inte returneras och när tipspromenaden är genomförd är loginuppgiften förbrukad.

Ångerrätt: Med stöd i svensk lag om köp av påbörjad tjänst gäller ångerrätten INTE vid köp av Quiz Walks (tipspromeander via mobil) då varan består av ett digitalt innehåll (loginuppgift) som levereras direkt via sms och används vid ett tillfälle. 

Reklamation: Om du vill reklamera tjänsten på grund av tekniskt fel måste det ske inom skälig tid efter leveransen. Vid återbetalning av köp återbetalas beloppet enligt det betalsätt du har valt. Du kan också välja att istället få ett tillgodokvitto på en ny Quiz Walk vid ett annat tillfälle. Meddela oss via mejl om du väljer det alternativet så får du en rabattkod som du kan använda i webbshopen. Summan motsvarar priset vid köptillfället och vad vi utöver det har kommit överens om. 

Immateriella rättigheter: Allt innehåll på vår webbplats (www.cityquizwalks.se, till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och programvara ägs och/eller licensieras av operatören. Visuellt material är antingen egna fotografier/bilder, inköpta royaltyfria fotografier/bilder från bildbanker eller fotografier/bilder som upphovsman har gjort tillgängliga genom licensvillkoren för Creative Commons CC BY (Attribution) / CC BY SA (Share Alike) eller som ligger under Public Domain. Upphovsman och länkar samt andra källor finns förtecknade och få påå begäran.      

Force Majeure: City Quiz Walks (tipspromenader via mobil) är en onlinetjänst som är beroende av ett fungerande internet. Underlåtelse eller försening från operatörens sida i samband med de egna tjänsterna ska inte anses vara ett brott mot dennes skyldigheter gentemot dig om ett tekniskt fel inträffar som ligger utanför vår kontroll. Det kan t ex handla om förseningar eller driftstörningar på internet, hos webbhotellet eller telekommunikationsnätverket, tredje parts bristande efterlevnad eller eventuell annan liknande orsak som ligger bortom vår rimliga kontroll.