Norrmalm

På 1400-talet anlade hovet en kunglig trädgård på Norrmalm. Här föddes Alfred Nobel och i tidningskvarteren diktade Klarabohemerna. Vid Hötorget samlades bönder och månglerskor för att sälja sina varor. På Kungsgatan restes norra Europas första skyskrapor.


Vi fyller på med fler Quiz Walks om Norrmalm.